Sai Spoorthi 2016 – Live from Sathya Sai Grama, Muddenahalli